Pistang Pinoy Alay kay Maria

Noong ika-8 ng Setyembre, nagkaroon ng isang maringal na selebrasyon na alay kay Birheng Maria. Noong araw ding iyon ay ginanap ang Pagtatapos ng Buwan ng Wika. Bilang pagpapahalaga sa dalawang okasyong ito, tinawag itong Pistang Pinoy Alay kay Maria. Ang nasabing okasyon ay integrasyon ng tatlong area: Filipino, Christian Living Education at ang Social Action Program. Upang mapahalagahan ang kaarawan ng Mahal na Birheng Maria at ang pagmamahal sa wikang Filipino, sinimulan ang pagdiriwang sa pagdaraos ng prusisyon habang ipinakikilala ang iba’t-ibang imahe ni Mariang ating Ina. Naging maligaya at makulay ang pagdiriwang dahil sa pagsusuot ng mga kawani at mga mag-aaral ng kasuotang Filipino. Naging bahagi din ng maikling programa ang pagsasadula ng buhay ng Mahal na Birheng Maria. Binigyang pagpupugay ang kanyang kadakilaan sa mga ipinamalas na mga natatanging bilang ng mga empleyado at mga mag-aaral. Upang mas mabigyang diin ang pagdiriwang ng Mahal na Birheng Maria, idinaos sa National Shrine of Our Lady of Lourdes ang banal na misang alay para sa kanya. At bilang isang komunidad na binibigyang pagpapahalaga ang pagmamahal at pagkalinga sa kapwa ginamit ang okasyong ito ng Social Action upang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ito’y bilang tugon na rin sa adhikain ng paaralan na ipamalas ang tunay na pakikipagkapatiran.

.

IMG_7256 IMG_7261 IMG_7267 IMG_7275 IMG_7284 IMG_7332 IMG_7402 IMG_7425 IMG_7427 IMG_7466